KOTLEO kotlíchKotle na dřevo

Kotle na dřevo - volba mezi jednoduchostí a komfortem vytápění

Topení dřevem patří  i dnes k levnému a ekologickému způsobu vytápění. Máme-li možnost levně získat dřevo včetně dopravy a uskladnit  dřevo u svého domu, pak je pro nás volba vytápění dřevem jednou z možností, jak v topné sezóně významně ušetřit. Kotle na dřevo jsou běžně dostupným topidlem, jehož instalaci a napojení na otopné systémy a otopná tělesa zvládnou všichni topenáři. Rozhodování o tom, jaký kotel na dřevo si pořídit, je již na budoucím uživateli. Kotle na dřevo jsou stejně jako ostatní kotle na tuhá paliva  obvykle umístěny ve vyhrazené místnosti mimo obytné prostory a jsou opatřeny teplovodním výměníkem tepla.

Číst dál...

Jaký typ kotle na dřevo si pro topení dřevem vybrat

Nabídka obchodů prodávajících kotle na dřevo je poměrně široká, vybrat si lze z mnoha typů a modelů řady tradičních i neznámých výrobců. Přesto lze většinu kotlů na dřevo zařadit do několika základních skupin

Číst dál...

Litinové kotle na dřevo

Litinové kotle na dřevo jsou vhodné ke spalování méně kvalitního nevysušeného tvrdšího dřeva. Nehodí se příliš ke spalování drobného dřeva a dřevního odpadu, protože rychle prohořívají v celé vrstvě a uvolňují prchavé látky, které většinou nestačí dokonale shořet.  Účinnost litinových kotlů je relativně nízká. Jejich nenáročný provoz je tedy vykoupen relativně nízkou  účinností. Litinové kotle na dřevo je tedy dobré pořídit tam, kde je potřeba zpracovat větší množství méně kvalitní masivní dřevní hmoty.

Číst dál...

Ocelové kotle na dřevo

Ocelové kotle na dřevo mají obvykle konstrukci spalovací komory uzpůsobenou ke spalování jak špalků, tak i dřevního odpadu a drobnějších větví. V násypce nehoří celá vrstva dřeva najednou. Ocelové kotle na dřevo lze většinou výkonově regulovat prvkem nastavujícím množství přisávaného vzduchu. U ručně obsluhovaných kotlů je potřeba neustálá obsluha, neboť drobnější kusy dřeva rychle vyhoří a je tedy nutné prakticky stále přikládat. Speciální automatické ocelové kotle jsou pak opatřeny zásobníkem, kde se nasype palivo nejčastěji ve formě dřevních briket nebo pelet a mechanismus kotle pak zajišťuje jeho postupné odebírání ze zásobníku. Nároky na obsluhu kotle se tímto výrazně zmenší na  doplnění paliva jednou za několik dní.

Číst dál...

Prohořívací kotle na dřevo

Prohořívací kotle na dřevo jsou  kotle určené ke spalování dřevní hmoty, v nichž probíhá spalování přirozeným tahem komína  bez pomoci ventilátoru. Mezi jejich výhody patří jednoduchá obsluha, možnost spalování velkých kusů dřeva, jednoduché čištění, malé rozměry, vysoká spolehlivost a relativně dlouhá životnost. Většinou jsou konstruovány jako kotle univerzální, v nichž  lze topit dřevem i uhlím.

Číst dál...

Zplynovací kotle na dřevo

Zplynovací kotle na dřevo (jinak také nazývané kotle na dřevoplyn) jsou speciální kotle určené k vysoce účinnému spalování dřevní hmoty ve formě dřevěných briket, dřevěných pelet anebo štěpků na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle. Jsou složeny ze zásobníku paliva, spalovací komory, spalinového kanálu se zatápěcí záklopkou a popelníku. Ventilátor vhání sekundární vzduch do spalovací komory (tlakový ventilátor), případně vzduch odsává (odtahový ventilátor), čímž zajišťuje zvýšený průtok vzduchu a tedy i dokonalejší spalování. Díky tomuto vylepšení dosahují zplynovací kotle na dřevo vysoké účinnosti až 90 %. Výhodou zplynovacích kotlů na dřevo je možnost automatické regulace výkonu řízeným přivíráním a otevíráním vzduchové klapky a tahem ventilátoru podle teploty snímané termostatem. Regulace zároveň funguje jako ochrana proti přetopení kotle.

Kotle na dřevo s ruční obsluhou

Kotle na dřevo s ruční obsluhou jsou jednoduchá topidla určená k vytápění domů a ohřevu teplé vody. Většinou nejsou opatřena zásobníkem paliva, dřevo se přikládá ručně přímo do spalovací komory. Výhodou je jejich jednoduchost, nízká pořizovací cena a možnost používat kusy dřeva různé kvality. Nevýhodou je nízká účinnost, omezená  regulovatelnost a nutnost stálé  obsluhy. V průběhu topení dochází ke značnému kolísání výkonu kotle, které lze  částečně kompenzovat doplněním akumulační nádrže do otopného systému.

Číst dál...

Kotle na dřevo automatické

Automatické kotle na dřevo jsou opatřeny zásobníkem paliva s mechanicky řešeným podavačem. Automatická regulace řídí výkon kotle v závislosti na teplotě snímané termostatem. Obsluha  kotle nastaví požadovanou teplotu výstupní vody z kotle a následnou regulaci topné soustavy. Doplňování  zásobníku paliva a výběr popele postačuje  jednou za několik  dní. Nevýhodou automatických kotlů na dřevo je většinou vyšší pořizovací cena a omezení na spalování  předepsaného paliva nejčastěji ve formě dřevěných pelet,  briket nebo  štěpky.

Číst dál...

Dřevo je výhodné a levné palivo - mále-li je kde správně skladovat

Výhodou dřeva je jeho všeobecná dostupnost  a z toho plynoucí nízká cena za vyrobené teplo. K tomu, abychom mohli topit dřevem, ale především potřebujeme kvalitní dřevo. Kvalita dřeva je dána především stupněm jeho vysušení, na jeho formě a zpracování (špalky, třísky, piliny, větve, suky ...) a také na druhu stromu. Nejpodstatněji ovlivňuje výhřevnost dřeva a efektivitu vytápění dřevem jeho vlhkost. Za kvalitně vysušené dřevo s nejvyšší výhřevností lze považovat dřevo s podílem vlhkosti do 20%. K tomu je potřeba dřevo sušit minimálně  2 roky.

Číst dál...

On-line prodej pevných paliv

Topit uhlím nebylo nikdy jednodušší

Balené uhlí Ridepal Vám přináší revoluci, ať už topíte černým nebo hnědým, v automatu nebo klasickém kotli...

Rychlé kontakty

Třebívlice u Lovosic 411 15, Czech Republic

Po-Pá 7:30 - 15:30

+420 / 416 596 030

info@kotle.cz

Veškeré údaje mají pouze informativní charakter a jsou převzaty z materiálů výrobců jednotlivých kotlů.

Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH je 21% při prodeji. Při prodeji s montáží je DPH 15%.

Jiné typy kotlů dodáváme dle požadavků na obchodní oddělení.

Potřebujete poradit?

CAPTCHA
Go to top